Kontaktai

Susisiekite su žmonėmis, kurie kuria bei redaguoja šį blogą. Rašykite su savo idėjomis bei pasiūlymais ir prisijunkite prie blogo komandos!
MP bei forever5 paštas: 5mokiniams@gmail.com 

Kotryna Patapaitė
Blogo idėjos autorė bei iniciatorė. Atsakinga už blogo dizainą bei turinį, vyriausia redaktorė, video reportažų rengėja, laikraščio "Skaityk" informacijos skleidėja.
Taip pat, mokyklos laikraščio "Skaityk" vyriausioji redaktorė, Jaunimo Europos Komandos narė. Mokosi IVc klasėje.
kotryna.patapaite@gmail.com

Kristijonas Pajėda
Blogo idėjos bendraautorius. Atsakingas už technines detales bei video reportažų rengimą, Mokinių Parlamento informacijos skleidimą.
Be to, Mokinių Parlamento prezidentas, mokosi IIb klasėje.
kpajeda@gmail.com

Danielė Patapaitė
Blogo idėjos bendraautorė. Blogo straipsnių bei videoreportažų rengėja.
Danielė yra ir Mokinių Parlamento narė bei mokyklos laikraščio "Skaityk" koorespondentė, mokosi IId klasėje.
daniele.patapaite@gmail.com