Panevėžio 5-oji gimnazija

Panevėžio 5-oji gimnazija - mokykla, garsėjanti išskirtinėmis anglų kalbos tradicijomis, sėkmingu debatų klubu bei aukštai karjeros laiptais užkopusiais absolventais!

Mokyklos džemperiai - didžiuokimės garsiai

SchoolProud mokinių iniciatyva pristato Panevėžio 5-osios gimnazijos džemperius. Idėja, atgabenti iš JAV jau ir Panevėžyje! Galite pasirinkti norimas spalvas, užrašo kalbą bei dydį. Norintys užsisakyti kreipkitės į Kotryną Patapaitę, IVc.

Didysis šokių vakaras!

Jau šį ketvirtadienį parodykite, ką išmokote šokių vakaruose vienoje iš mokyklos diskotekų! Pirmąją valandą - prisiminsime judesius, o vėliau - linksminsimės latino ritmais. Pradžia - 16.00val. aktų salėje, daugiau info facebook'e.

Šimtadienis!

Dvyliktokai, pradėkite skaičiuoti savo paskutines dienas mokykloje!

Berniukų Krepšinio Lyga mokykloje!

Kviečiame į pirmąsias tarpklasines krepšinio varžybas šiais metais! Sekite tvarkaraštį bei kitas naujienas!

Tuesday, March 6, 2012

KONY 2012

Visame pasaulyje nuriedėjo, nuvilnijo akcija ,,Kony 2012''. Tai akcija, skirta atkreipti mūsų visų dėmėsį į tai, kas vyksta Ugandoje. Jei nors kiek esi už teisybę visame pasaulyje, prisidėk, dalinkis ir dalyvauk akcijoje !!!


Akcijos filmukas

Thursday, February 16, 2012

Būkime savo širdžių piliečiai


Kiekvienais metais mūsų mokykloje Vasario 16 - išskirtinė šventė. Ir jau daugelį metų ši diena išskirtinė ne tik savo prasmingumu Lietuvos valstybei, bet ir gimnazijos dvyliktokams. Linas Agro įsteigta Pilietiškiausio mokinio premija už nuoplenus mokyklai šiemet vėl buvo įteigta pilietiškiausiems abiturientams:
I vieta KOTRYNA PATAPAITĖ
II vieta ŽILVINAS KLIVICKAS
III vieta LINA MOROZOVAITĖ
IV vieta GRETA GERVYTĖ
Kotrynos Patapaitės kalba:
Lietuvių kalbos žodis “pilietis” reiškia žmogų, kuris gyvena pilyje ir ją gina. Tuo tarpu angliškai pilietiškumas – citizenship – jau reiškia išėjimą už savo pilies mūrų, į miestą, dalyvavimą bendroje erdvėje.

Tad šiandien džiaugiuosi gaudama kosmopolitiško piliečo apdovanojimą – žmogaus, kuris idėjo indėlį ir į mokyklos vidų, ir į jos bendruomenę, tobulinimą bei vystymą.

Tai, kad ši 5-osios gimnazijos pilis mane glaudė ir ugdė kaip dorą, sąžiningą ir atsakingą asmenybę – daugelio praeities kartų nuopelnas. Kartų, kurios buvo pavyzdžiais, kurios skatino, mokė. Jos sukūrė tvirtovę, terpę, kone tobulą pilietiškos kartos brandinimui. Belikęs vienintelis mūsų pačių rūpestis – išnaudoti galimybes bei skleisti savo pilietiškumą ne tik mokykloje, bet ir visoje Lietuvos bei pasaulio bendruomenėje.

Kur prasideda ir baigiasi pilietiškumas? Šiandien pilietiškumas - Tai išsivadavimas ir baimės ir mažo žmogaus komplekso. Toks pilietiškumas pasireiškia konkrečiais apsisprendimais ir žingsniais. Solidus, savimi pasitikintis, tikintis savo ateitimi žmogus bus ir tautiškas, ir patriotiškas, ir pilietiškas.

Būkime tokie kiekvienoje iš savo pilaičių, rūmų, tvirtovių – namuose, mokykloje, Lietuvoje. Kovokime už savo pilis kaip istorijoje nemirtingi lietuviai.

“Nereikia būti svarbiam - reikia būti reikalingam.” Tad šiandien jaučiuosi įvertinta kaip reikalinga jums, mokyklai, o tai – didžiausias galimas įvertinimas.

Tačiau labiau už viską mūsų mokykloje reikalingas pilietiškumas, kurio puoselėtojas – Linas Agro atstovas, 5-osios vidurinė absolventas Andrius Pranckevičius. Ačiū Jums už nuostabią idėją, už nesibaigiančią pilietiškos penktosios gimnazijos pilies statybą, už riterišką žygį bei įvertinimą.

Gyvenikime savo pilyse kaip karaliai – vainikuoti tikrųjų vertybių, ištikimų draugų bei gražiausių idėjų. Būkime ištikimi savo karalystėms, o dar svarbiau - ištikimi patys sau. Būkime savo širdžių piliečiai.
SU VASARIO 16!

Iš kairės į dešinę: mokyklos direktorius A. Doniela, dvyliktokės K. Patapaitė, L. Morozovaitė, Linas Agro dir. pav. Andrius Pranckevičius, dvyliktokai G. Gervytė ir Ž. Klivickas

Tuesday, February 7, 2012

Oratoriai - kasmet aktyvūs. Balsuojam!

Kaip ir kasmet, zebra.lt organizuoja kalbų konkursą jauniesiems oratoriams. Šiais metais mūsų mokyklą atstovauja Arnas Aidukas su kalba prieš patyčias. 
Pergalei pasiekti tereikia jūsų palaikymo, tad apsilankykite čia ir balsuokite už mūsų mokyklą, Arną Aiduką. Taip padėsite dar labiau išgarsinti mokyklos vardą bei vienam iš talentingiausių mokyklos mokinių laimėti puikų prizą!

Wednesday, February 1, 2012

Ar mūsų gimnazijos bendruomenė gyvena pagal nusistatytus pilietiškumo kriterijus?


Mūsų mokykloje, pasibaigus pirmajam pusmečiui, kasmet vyksta konferencija, skirta aptarti opiausias mokyklos problemas. Joje pasisako visų klasių atstovai bei mokyklos administracija. Tokiu būdu mes galime išgirsti ir išklausyti kiekvieno moksleivio nuomonę bei surasti racionaliausius problemų sprendimus. Deja, konferencijoje negali dalyvauti visi mokyklos mokiniai, tad tie, kurie neturėjo šios galimybės, kviečiami paskaityti konferencijos protokolą ir taip suspažinti su jos turiniu:

Dalyviai: konferencijoje pasirodė visų klasių atstovai

MP prezidentas K. Pajėda įžvelgė mokykloje esančias problemas:
·      Mokyklos kultūrinis gyvenimas tampa labai pasyvus ir tai aiškiai matoma MP organizuojamuose renginiuose.
·      Piietiškumo problema mokykloje itin opi.
·      Apatiškumas visoje bendruomenėje

Mokyklos pavaduotojos pranešimas apie pirmąjį pusmetį:
·      Mokymosi rezultatai – krenta.
·      Geriausias pažangumas: 8-okų ir 4-okų 100%
·      I-okų ir II-okų tik 92-94%
·      Geriausia lankomumas: 8-okų ir 4-okų.
·      Tik 13% pirmąjį pusmetį baigė 9-10.
·      Net 50% mokinių pirmąjį pusmetį baigė 4-6.
·      34% pirmajį pusmetį baigė 7-8
·      Daugiausiai nepateisintų pamokų: 2f, 2b, 3c

8-okai : Elgesys Mokykloje. Valgykla. (Aštuntokų atstovė Beatričė Narbutaitė):
TEIGIAMI:
·      Pagaliau gautas GIMNAZIJOS statusas
·      Kultūringa ir draugiška bendruomenė
·      Laikomasi mokyklos tradicijų
·      Patrauklūs MP renginiai
·      Iš dalies gan patraukli popamokinė veikla
·      Valgykloje pagerėjusi maisto kokybė
NEIGIAMI:
·      Netolerantiški naujokai
·      Naujokai kelia patyčias mokykloje
·      RŪKYMAS – opiausia problema mokykloje
·      Valgykloje porcijos dydis atvirkščiai proporcingas kainai
·      BUDĖJIMAS (mokytojų ir mokinių): vis tiek užlindinėjama, nėra laisvų stalų valgymui, nes ruošiami namų darbai
·      Šaltas ir nešviežias maistas
·      Mažas maisto asortimentas
·      Trūksta vaisių
·      Rūbinėje trūksta tvarkos
·      Šalta pagalbiniame pastate
·      Bibliotekoje mažas knygų pasirinkimas
·      Trūksta Žaidimų vakarų, kino vakarų.
PASIŪLYMAI:
·      Įrengti poilsio kampelį, kur galima būtų praleisti langus, ruošti namų darbus ir pan.
·      Nemokamas vandens aparatas
·      Kavos aparatas
·      Krikštynos devintokams
·      Teatro, šokių būreliai


I-okai: Atmosfera mokykloje (Ie atstovė: Beatričė Štankelytė ir If atstovė: Greta Zabarskaitė):
·      Draugiška ir nuoširdi mokyklos bendruomenė
·      Šilti santykiai su mokytojais ir mokiniais
·      Pagalba iš vyresniųjų mokinių
·      Mokykloje yra renginių, kuriuose galima pasireikšti
·      Pirmąsias savaites sunkiausia: nenoras priimti naujokų į bendruomenę

II-okai: Mokymosi motyvacija (Antrokų atstovas: Marius Vilemas):
TEIGIAMI:
·      Pagirdami, skatindami dalyvauti olimpiadose, pridedami papildomus balus ar taškus mus motyvuoja geriau mokytis
·      Netrūksta vadovėlių
·      Naudojami projektoriai
·      Sulaukiama mokytojų pagalbos, kai mums jos reikia
·      Konsultaciniai centrai naudingi ir praktiški
·      Su mokytojais palaikomi itin draugiški ir artimi santykiai
·      Dalykinė pagalba sulaukiama iš visų
NEIGIAMI:
·      Nepilnai išnaudojamos aukštosios technologijos
·      Fizikai ir chemijai trūksta medžiagų labaratoriniams darbams
·      Tik teorinės žinios, norisi daugiau praktikos ir diskusijų dėstomomis temomis
·      Nejauki, slogi bibliotekos aplinka
·      Mažai vietos bibliotekoje
·      Netinkamas laikas koncultacinių centrų
·      Trūksta supratimo iš mokytojų
·      Kartų lyginimas – erzina
·      Mokytojų nesupratimas
·      Iškeliamas tik mokytojo dėstomas dalykas,
PASIŪLYMAI:
·      Sukurti kampelį skirta praleisti „langams“, namų darbų darymui ir pan. Veiklai
·      Sukurti užsienių kalbos konsultacinius centrus
·      Labiau skleisti informaciją apie konsultacinius centrus

III-okai : Teisės ir Pareigos (Trečiokų atstovė Marija Čepukaitytė):
TEIGIAMI:
·      Pagirtina MP veikla (MTL, BKL, šokių vakaras, kino vakarai, mainai)
·      Socialinės pedagogės ir psichologės veikla mokykloje
·      Likraštis „SKAITYK“
·      Svarbių datų minėjimas, pagerbimas.

IV-okai: Pilietiškumas (Atstovai: Žilvinas Klivickas, Greta Gervytė, Kotryna Patapaitė, Lina Marozovaitė):
·      Mažėja pagarba vyresniems bendruomenės nariams, ypatingai, mokytojams
·      Kyli akyse, jei mokaisi prastai
·      RŪKYMAS – OPI PROBLEMA
·      Aprangos kodeksas
·      Merginos su per daug makiažo
·      Vaikinai žaidžia pokerį
·      Dalis mokykloje gyvena gandais ir intrigomis
·      Renginiai rengiami, o aktyvumas mažas


NUTARIMAS: Toliau puoselėti šias vertybes: SĄŽININGUMAS, PAGARBA ir PIELITIŠKUMAS.

UŽ: 189
PRIEŠ: 0
SUSILAIKĖ: 1Tuesday, January 24, 2012

Po kokia vėliava gyvensime?

Šiais metais dvyliktokai nusprendė mokyklai padovanti vėliavą, kuri atspindėtų mūsų pasikeitusią gimnaziją bei ją puikia prezentuotų mieste bei visoje Lietuvoje. Kadangi pernai mokiniai išrinko dabartinį mokyklos logotipą, jis ir bus vaizduojamas ant mokyklos vėliavos. Vis dėlto išlieka dilema: kokias spalvas pasirinkti? Kuri vėliava geriausiai pavaizduotų mūsų gimnazijos charakterį? Tad kreipiamės į Jus! Padėkite nuspręsti, po kokia vėliava norite gyventi savo antruosiuose namuose!
Balsuokite apklausoje bei pasidalinkite savo nuomone komentaruose!

Siūlomi vėliavų variantai:


Sunday, January 22, 2012

5-osios gimnazijos bendruomenės blogas - aktyvios ir pilietiškos mokyklos mokiniams!

Ilgai brendusi, bet pagaliau subrendusi idėja - 5-osios gimnazijos blogas. Nepaisant mokyklos tinklalapio ir laikraščio, blogas - kitokia erdvė bendrauti mokiniams ir ne tik. Jis skirtas mokyklos bendruomenei, siekiant Jus geriau informuoti bei sudominti tuo, kas vyksta mūsų antruosiuose namuose.
Mintis apie blogą buvo kilusi prieš porą metų, daugelis tikriausiai prisimins savaitę gyvavusį "Popierinį Blogą", kuriame kiekvieną dieną galėjo pasireikšti visi norintys. Šį kartą - mes internete ir ne savaitei, o kur kas ilgesniam laikotarpiui.
Mūsų pavadinimas - forever5 kilo iš senojo mokyklos laikraščio "Forever Young" ir mokyklos bendruomenės aistros išsaugoti savąjį 5-osios pavadinimą. Tad dar vienas iš blogo tikslų - palaikyti artimesnį ryšį su mokyklos absolventais, kurių partnerystė gali iš esmės pakeisti mokyklos gyvenimą.
Šiais metais visiems susibūrus į Kalėdinį spektaklį išgirdome, kad daugelis norėtų dažniau išgirsti apie mokyklos kasdienybę, paskaityti laikraštį "Skaityk", todėl čia galėsite rasti įdomiausius bei aktualiausius straipsnius.
Kartu su blogu gimė ir dar vienas projektas - 5TV - mokyklos televizija. Tai - YouTube kanalas, kuriame talpinsime parengtus reportažus apie tai, kas vyksta mūsų mokykloje.
Tad sekite blogą forever5, o norėdami prisijungti prie kūrybinės komandos - rašykite mums!
Laukiame Jūsų komentarų bei pasiūlymų dėl idėjos ar dizaino!