Wednesday, February 1, 2012

Ar mūsų gimnazijos bendruomenė gyvena pagal nusistatytus pilietiškumo kriterijus?


Mūsų mokykloje, pasibaigus pirmajam pusmečiui, kasmet vyksta konferencija, skirta aptarti opiausias mokyklos problemas. Joje pasisako visų klasių atstovai bei mokyklos administracija. Tokiu būdu mes galime išgirsti ir išklausyti kiekvieno moksleivio nuomonę bei surasti racionaliausius problemų sprendimus. Deja, konferencijoje negali dalyvauti visi mokyklos mokiniai, tad tie, kurie neturėjo šios galimybės, kviečiami paskaityti konferencijos protokolą ir taip suspažinti su jos turiniu:

Dalyviai: konferencijoje pasirodė visų klasių atstovai

MP prezidentas K. Pajėda įžvelgė mokykloje esančias problemas:
·      Mokyklos kultūrinis gyvenimas tampa labai pasyvus ir tai aiškiai matoma MP organizuojamuose renginiuose.
·      Piietiškumo problema mokykloje itin opi.
·      Apatiškumas visoje bendruomenėje

Mokyklos pavaduotojos pranešimas apie pirmąjį pusmetį:
·      Mokymosi rezultatai – krenta.
·      Geriausias pažangumas: 8-okų ir 4-okų 100%
·      I-okų ir II-okų tik 92-94%
·      Geriausia lankomumas: 8-okų ir 4-okų.
·      Tik 13% pirmąjį pusmetį baigė 9-10.
·      Net 50% mokinių pirmąjį pusmetį baigė 4-6.
·      34% pirmajį pusmetį baigė 7-8
·      Daugiausiai nepateisintų pamokų: 2f, 2b, 3c

8-okai : Elgesys Mokykloje. Valgykla. (Aštuntokų atstovė Beatričė Narbutaitė):
TEIGIAMI:
·      Pagaliau gautas GIMNAZIJOS statusas
·      Kultūringa ir draugiška bendruomenė
·      Laikomasi mokyklos tradicijų
·      Patrauklūs MP renginiai
·      Iš dalies gan patraukli popamokinė veikla
·      Valgykloje pagerėjusi maisto kokybė
NEIGIAMI:
·      Netolerantiški naujokai
·      Naujokai kelia patyčias mokykloje
·      RŪKYMAS – opiausia problema mokykloje
·      Valgykloje porcijos dydis atvirkščiai proporcingas kainai
·      BUDĖJIMAS (mokytojų ir mokinių): vis tiek užlindinėjama, nėra laisvų stalų valgymui, nes ruošiami namų darbai
·      Šaltas ir nešviežias maistas
·      Mažas maisto asortimentas
·      Trūksta vaisių
·      Rūbinėje trūksta tvarkos
·      Šalta pagalbiniame pastate
·      Bibliotekoje mažas knygų pasirinkimas
·      Trūksta Žaidimų vakarų, kino vakarų.
PASIŪLYMAI:
·      Įrengti poilsio kampelį, kur galima būtų praleisti langus, ruošti namų darbus ir pan.
·      Nemokamas vandens aparatas
·      Kavos aparatas
·      Krikštynos devintokams
·      Teatro, šokių būreliai


I-okai: Atmosfera mokykloje (Ie atstovė: Beatričė Štankelytė ir If atstovė: Greta Zabarskaitė):
·      Draugiška ir nuoširdi mokyklos bendruomenė
·      Šilti santykiai su mokytojais ir mokiniais
·      Pagalba iš vyresniųjų mokinių
·      Mokykloje yra renginių, kuriuose galima pasireikšti
·      Pirmąsias savaites sunkiausia: nenoras priimti naujokų į bendruomenę

II-okai: Mokymosi motyvacija (Antrokų atstovas: Marius Vilemas):
TEIGIAMI:
·      Pagirdami, skatindami dalyvauti olimpiadose, pridedami papildomus balus ar taškus mus motyvuoja geriau mokytis
·      Netrūksta vadovėlių
·      Naudojami projektoriai
·      Sulaukiama mokytojų pagalbos, kai mums jos reikia
·      Konsultaciniai centrai naudingi ir praktiški
·      Su mokytojais palaikomi itin draugiški ir artimi santykiai
·      Dalykinė pagalba sulaukiama iš visų
NEIGIAMI:
·      Nepilnai išnaudojamos aukštosios technologijos
·      Fizikai ir chemijai trūksta medžiagų labaratoriniams darbams
·      Tik teorinės žinios, norisi daugiau praktikos ir diskusijų dėstomomis temomis
·      Nejauki, slogi bibliotekos aplinka
·      Mažai vietos bibliotekoje
·      Netinkamas laikas koncultacinių centrų
·      Trūksta supratimo iš mokytojų
·      Kartų lyginimas – erzina
·      Mokytojų nesupratimas
·      Iškeliamas tik mokytojo dėstomas dalykas,
PASIŪLYMAI:
·      Sukurti kampelį skirta praleisti „langams“, namų darbų darymui ir pan. Veiklai
·      Sukurti užsienių kalbos konsultacinius centrus
·      Labiau skleisti informaciją apie konsultacinius centrus

III-okai : Teisės ir Pareigos (Trečiokų atstovė Marija Čepukaitytė):
TEIGIAMI:
·      Pagirtina MP veikla (MTL, BKL, šokių vakaras, kino vakarai, mainai)
·      Socialinės pedagogės ir psichologės veikla mokykloje
·      Likraštis „SKAITYK“
·      Svarbių datų minėjimas, pagerbimas.

IV-okai: Pilietiškumas (Atstovai: Žilvinas Klivickas, Greta Gervytė, Kotryna Patapaitė, Lina Marozovaitė):
·      Mažėja pagarba vyresniems bendruomenės nariams, ypatingai, mokytojams
·      Kyli akyse, jei mokaisi prastai
·      RŪKYMAS – OPI PROBLEMA
·      Aprangos kodeksas
·      Merginos su per daug makiažo
·      Vaikinai žaidžia pokerį
·      Dalis mokykloje gyvena gandais ir intrigomis
·      Renginiai rengiami, o aktyvumas mažas


NUTARIMAS: Toliau puoselėti šias vertybes: SĄŽININGUMAS, PAGARBA ir PIELITIŠKUMAS.

UŽ: 189
PRIEŠ: 0
SUSILAIKĖ: 16 comments:

Toks ir prestižas mokyklos, kai pusė mokinių nevykėliai.

Bet juk skirtingose mokyklose skirtingi reikalavimai tam pačiam pažymiui ;) Čia turėdamas 6 daugelyje kitų mokyklų laisvai gautum 10, tad ne tame mokyklos prestižas, nors nesiginčysiu - rezultatai nėra idealūs ir tikrai galėtų būti geresni.

man toks vaizdas nevykeliai norėjo pasakyt ne dėl mokymosi ;)

Nepasakyčiau, kad naujokai yra netolerantiški. Netolerantiškų mokinių yra ir senose klasėse naujokai tai labai pajuto.

Mokytis 'gerai' čia yra labai lengva (kalbu iš patirties). Nevykėliai ne dėl pažymių, o dėl to, kad rūpi tik patraukt dūmelį už kampo, į balių nulėkt, pasigert ir pasijaust suaugusiu.

Turėtų filtruot kažkaip priimamus mokinius, nes dabar iš išorės mokykla atrodo labai šauniai (visgi reitinguose aukštai), o iš vidaus pūna.

Būtent. Kai mokykla išties buvo prestižinė, ji buvo tokia todėl, kad vaikus išsiugdydavo nuo I klasės. Dabartiniai naujokai visiškai kitokie ir netgi daro blogą įtaką senbuviams.

Post a Comment